იუსტიციის მინისტრი: "ჩვენ გვქონდა მყარი არგუმენტები, თუ რატომ მოხდა პატიმარ მიხეილ სააკაშვილის კადრების გასაჯაროება. საბოლოოდ კი ამ გადაწყვეტილების კანონიერება უნდა შეაფასოს სასამართლომ"

თარიღი: 28 დეკემბერი 2021
იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ კომენტარი გააკეთა იუსტიციის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის დასკვნის გასაჩივრების თაობაზე და მისი მიზეზები განმარტა. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს ჰქონდა და აქვს მყარი არგუმენტები, თუ რატომ მოხდა პატიმარ მიხეილ სააკაშვილის  კადრების გასაჯაროება. საბოლოოდ კი ამ გადაწყვეტილების კანონიერება უნდა შეაფასოს არა აღმასრულებელმა ან საკანონმდებლო ხელისუფლებამ, არამედ სასამართლომ. ამიტომაც, იუსტიციის სამინისტრომ მიმართა სასამართლოს და გაასაჩივრა სახელმწიფო ინსპექტორის დასკვნა.
 
„ეს არის სამართლებრივი პროცედურა. ჩვენ გვქონდა განსხვავებული მოსაზრება, რომელიც არის დასაბუთებული და ბუნებრივია, ამაზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს სასამართლო ხელისუფლებამ, ამაზე გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე“, - თქვა იუსტიციის მინისტრმა.
 
რატი ბრეგაძემ კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ პატიმარ მიხეილ სააკაშვილის კადრების გასაჯაროება აბსოლუტურად კანონიერი იყო და ემსახურებოდა სახელმწიფოში მართლწესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის ინტერესებს
: „ღრმად ვართ დარწმუნებული, რომ გვაქვს მყარი სამართლებრივი პოზიცია. ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული იქნა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ კადრების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით იყო აბსოლუტურად კანონიერი, ემსახურებოდა მრავალგზის საზოგადოებრივი ინტერესის დაკმაყოფილებას და იმის გამორიცხავს, რომ საზოგადოება შეცდომაში ყოფილიყო შეყვანილი, რაც ეხებოდა სააკაშვილის გლდანის მე-18 დაწესებულებაში გადაყვანას, მათ შორის, ფაფებისა და წვენების ეპიზოდს. ეს ემსახურებოდა სახელმწიფოში მშვიდობის, მართლწესრიგისა და უსაფრთხოების ინტერესებს“, - განაცხადა მინისტრმა.