თარიღი: 20 იანვარი 2015 17:18:05
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებისათვის  სპეციალური კოდექსი შეიქმნა. ინოვაციური პროექტი, რომელიც იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით მომზადდა, 20 იანვარს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე განიხილეს. ღონისძიებას, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს წევრების გარდა, ესწრებოდნენ საქართველოს აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და