თარიღი: 29 იანვარი 2016 15:05:57
საქართველოს მთავრობამ იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული ცვლილებათა პაკეტი დაამტკიცა, რომელიც ახლებურად არეგულირებს საზღვარგარეთ არასრულწლოვანთა გაყვანას. კანონპროექტის პაკეტი მთავრობის სხდომას იუსტიციის მინისტრმა წარუდგინა. პროექტის მიზანი ბავშვთა და ორივე მშობლის უფლებების თანაბრად და უკეთ დაცვაა. როგორც მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ თეა წულუკიანმა განაცხადა,  დღეს არ არსებობ