თარიღი: 02 დეკემბერი 2015 14:05:02
ევროკავშირი საქართველოში კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის სისტემების განვითარების ხელშეწყობისათვის 2 მილიონ ევროს გამოყოფს. პროექტის ბენეფიციარები საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და მისი მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ-ები „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო“ და „აღსრულების ეროვნული ბიურო“ არიან. ორწლიანი პროგრამის ბიუჯეტი 2.000.000 ევროა და მას ახორციელებს  &bdquo
თარიღი: 02 დეკემბერი 2015 20:48:55
თეა წულუკიანი საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის სხდომაზე სიტყვით გამოვიდა. კომიტეტმა „საარჩევნო კოდექსსა“ და „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებები განიხილა. საკანონმდებლო ინიციატივა დეპუტატებს − თემურ ჭკუასელსა და ნანა ყეინიშვილს, ეკუთვნით.თეა წულუკიანმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ის, როგორც იუსტიციის მინისტრ