თარიღი: 27 სექტემბერი 2004 00:00:00
იუსტიციის მინისტრის გიორგი პაპუაშვილის ბრძანებით იუსტიციის სამინისტროში შეიქმნა ტერორიზმისა და მისი დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხთა შემსწავლელი კომისია (კომისიას ხელმძღვანელობს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი ექსპერტიზის დეპარტამენტის სამოქალაქო, საფინანსო და სამეწარმეო სამართლებრივი ექსპერტიზის სამმართველოს უფროსი კახაბერ გურასაშვილი).მინისტრის ბრძა
პირველი წინა 506 507