თარიღი: 12 იანვარი 2010 19:09:24
საქართველოს მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში მიმდინარეობს წინასწარი გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე "საქპატენტის" ხელმძღვანელების მიმართ. საქმე აღძრულია დანაშაულზე, გათვალისწინებული საქართველოს სს კოდექსის 338 მუხლის II და III ნაწილით.წინასწარი გამოძიებით დადგინდა, რომ 2007 წლის 27 ივნისს სსიპ "ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტის" გენერალური დირექტორის დავით გაბუნია
თარიღი: 12 იანვარი 2010 19:55:42
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მადლობას უხდის  ნოტარიუსებს: ლიანა ბუხრიკიძეს, ნინო უბერს, ეკატერინე შენგელიასა და ეკატერინე ჯელაძეს 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის ფედერაციის აგრესიის შედეგად გარდაცვლილ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახების თანადგომისთვის. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების საფუძველზე, აღნიშნული ნოტარიუსები  დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახების წევრებისთვის ბინების გადაცემ